Op deze site kunt u uw student- en docentgegevens aanleveren voor de MBO Card.


Ik wil de school aanmelden voor de MBO Card

In deze stap wordt de school door het bevoegd gezag aangemeld bij CJP voor de MBO Card.

 

Ik heb de school al aangemeld en wil de student- en docentgegevens aanleveren voor de MBO Card

In deze stap levert de MBO Card contactpersoon de gegevens van de deelnemers aan bij CJP.

 
 


Algemene voorwaarden | Versie: 2.2.76.1127.1123